Meny

Meny

Hestra Parkstad, Planprogram Hestra

Projektnamn: Planprogram Hestra
Flertalet markanvisningar kommer att ske, såväl tävlingar som direktanvisningar
Vi hoppas på första tävlingsinbjudan under 2019

Planprogrammet omfattar området nordväst om Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken. Huvudfokus är att se över lämplig exploatering och de strategiska ställningstaganden som behöver göras när det gäller kommunikationer, grönstruktur, servicebehov och ska vara basen för kommande utbyggnad av Hestra. Planprogrammet har varit ute på samråd från den 18 januari till den 10 april 2017 och ska sedan antas av Kommunfullmäktige. I dagsläget kan vi inte säga någonting om när detta kommer att ske. Därefter övergår uppdraget formellt i en detaljplane- och en markanvisningsprocess. Läs mer om Hestraöppnas i nytt fönster.

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-15 09.06

Ändrad av:

Dela sidan: Hestra Parkstad, Planprogram Hestra

g q n C