Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hestra Parkstad, Planprogram Hestra

Projektnamn: Planprogram Hestra
Flertalet markanvisningar kommer att ske, såväl tävlingar som direktanvisningar

Planprogrammet omfattar området nordväst om Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken. Huvudfokus är att se över lämplig exploatering och de strategiska ställningstaganden som behöver göras när det gäller kommunikationer, grönstruktur, servicebehov och ska vara basen för kommande utbyggnad av Hestra. Planprogrammet var ute på samråd från den 18 januari till den 10 april 2017. Programmets innehåll vad avser markanvändning och principer har inte ändrats. Yttranden har lett till mindre justeringar och revidering av planprogrammet.

Arbetet med planprogrammet är pausat

Arbetet med att anta planprogrammet har nedprioriterats och därmed avstannat. Det beror dels på att förutsättningarna ännu inte är tillräckligt utredda, dels på att utbyggnaden av andra områden har högre prioritet. I Borås Stads utbyggnadsstrategiöppnas i nytt fönster har stadskärnan, de urbana stråken, Knalleland, Gässlösa och Getängen alla fått högre prioritet som utbyggnadsområden än Hestra och kommunen har valt att fokusera sitt arbete hit. Det finns ingen tidsplan för när arbetet med programmet kommer att återupptas. Läs mer om Hestraöppnas i nytt fönster.

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-09 10.47

Ändrad av:

Dela sidan: Hestra Parkstad, Planprogram Hestra

g q n C