Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lugnet, Nötskrikan

Markanvisningstyp: Tävling
Inbjudan: Vi hoppas kunna skicka ut inbjudan under senhösten 2019

I kvarteret Nötskrikan som ligger i stadsdelen Lugnet planeras en markanvisningstävling under 2019. Området som ligger centralt i staden bredvid Gustav Adolfskyrkan håller på att planläggas och på grund av den känsliga miljön kommer gestaltningsfrågorna spela en viktig roll i bedömningskriterierna. Tävlingen kommer att äga rum efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Planen antogs i juni 2019 men är överklagad och handlingarna är skickade till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet. Länk antagandehandlingarnaöppnas i nytt fönster. Rimligtvis kommer det att bli tal om cirka 15-25 lägenheter i flerbostadshus och i dagsläget kan såväl hyres- som bostadsrätt bli aktuellt.

Handlingar

Här kommer inbjudan och övriga handlingar till tävlingen att läggas ut!

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-09 10.34

Ändrad av:

Dela sidan: Lugnet, Nötskrikan

g q n C