Meny

Meny

Bergsbo, Tjärblomstret

Förslagets syfte är att möjliggöra för byggandet av ett flerfamiljshus med 5-10 lägenheter på en lucktomt i kvarteret Tjärblomstret som ligger på Bergsbo. Det är viktigt att huset smälter in i redan befintlig bebyggelsestruktur så att närområdet kan få ett lyft. Köpeavtal har skrivits, bygglov är beviljat och byggnationen av området har startat.

Projektnamn: Tjärblomstret
Byggherre: Byggrådet Invest AB

Karta över området

Senast ändrad: 2019-03-07 10.00

Ändrad av:

Dela sidan: Bergsbo, Tjärblomstret

g q n C