Meny

Meny

Byttorp, Port 17

På Byttorp förvärvade byggherren under 2014 fastigheten Byttorpstå 2 och har därefter fått en markanvisning på grannfastigheten Byttorpstå 1. Sammanläggning av dessa två fastigheter gör att bolaget har möjlighet att exploatera ett cirka 2 000 kvadratmeter stort område. Området är idag planlagt för allmänt ändamål, men kommer i en ny detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster möjliggöra byggnation av cirka 40 lägenheter. Området ligger i kilen Alingsåsvägen och Ribbingsgatan och möjliggör förutom bostäder uppförande av viss centrumverksamhet inom fastigheterna.

Projektnamn: Port 17
Byggherre: Cernera
Gäller till och med: Köpeavtal under upprättande

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 09.59

Ändrad av:

Dela sidan: Byttorp, Port 17

g q n C