Meny

Meny

Dalsjöfors, Uppegårdsgatan

Förslagets syfte är att möjliggöra byggandet av ett 50-tal hyresrätter på redan detaljplanelagd mark. Köpeavtal har skrivits, bygglov är beviljat och byggnationen av området har startat.

Projektnamn: Uppegårdsgatan
Byggherre: AB Toarpshus

Karta över området

Senast ändrad: 2018-06-20 14.03

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsjöfors, Uppegårdsgatan

g q n C