Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Fristad, Prästskogen (AB Fristad Bygg)

Byggherrens intention är att bygga två stycken trevånings flerfamiljshus med tillsammans 40-60 lägenheter enligt den detaljplan som finns för området. Ett av husen är tänkt för hyresrätt och det andra huset för bostadsrätt.

Byggherren avser att anlita samma arkitekter som Fristadsbostäder AB anlitat för sitt tänkta trygghetsboende precis nordväst om detta område. Detta gör att en bra samsyn uppnås och att marken i hela området kommer att utnyttjas på ett optimalt sätt enligt detaljplanens avsikt.

Projektnamn: Prästskogen
Byggherre: AB Fristad Bygg
Gäller till och med: 2020-12-31

Karta över området

Senast ändrad: 2019-06-04 07.38

Ändrad av:

Dela sidan: Fristad, Prästskogen (AB Fristad Bygg)

g q n C