Meny

Meny

Fristad, Prästskogen

Förslagets syfte är att möjliggöra byggandet av ett 20-tal hyresrätter på redan detaljplanelagd mark.

Projektnamn: Prästskogen
Byggherre: Fristadbostäder AB

Karta över området

Senast ändrad: 2017-11-06 16.37

Ändrad av:

Dela sidan: Fristad, Prästskogen

g q n C