Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Markanvisning för bostäder

En markanvisning är en rätt för en intressent att utveckla ett projekt inom ett visst markområde. Rätten gäller under en viss tid och på givna villkor vilket regleras i ett markanvisningsavtal. I detta mallavtalPDF kan du bilda dig en ungefärlig uppfattning om hur ett markanvisningsavtal i Borås Stad kan se ut. Borås Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar; markanvisningstävlingar, direktanvisning och dubbel markanvisning. Dubbel markanvisning innebär att en byggherre, för att få markanvisning på en attraktiv tomt, även förbinder sig att bygga i en av kommunens mindre orter. Detta kan ske både i samband med en direktanvisning eller vara krav i en markanvisningstävling.

Borås Stad har antagit Riktlinjer för markanvisningar för bostäderPDF som beskriver hur Borås Stad ska arbeta med markanvisningar. I riktlinjerna finns bland annat grundläggande villkor för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna tillämpas samt vad som ska skickas in om ni är intresserade av en direktanvisning.

Byggherrar eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen skicka en förfrågan till: boras.stad@boras.se eller Borås Stad, 501 80 Borås. I riktlinjerna kan du se vad som ska bifogas förfrågan.

Styrdokument och andra viktiga dokument för markanvisningar och bostadsbyggande

Vid markanvisningar gäller speciella regler och riktlinjer och här kan du läsa om vad som gäller för markanvisningar i Borås Stad. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling har Borås Stad tagit fram styrdokument och andra viktiga dokument för att underlätta bostadsbyggandet i kommunen. Nedan finner du några av de viktigaste av dessa dokument.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Markanvisning för bostäder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol