Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Aktuella markanvisningsprojekt

Markanvisningstävlingar
Vi planerar två tävlingar inom kort, dels i kvarteret Nötskrikan på Lugnet samt i kvarteret Eken i Parkstaden. För mer information om respektive projekt, se flikarna till vänster.

Övriga projekt
För Hestra Parkstad har ett planprogram arbetats fram, men ännu inte antagits. Arbetet har nedprioriterats och just nu avstannat men om arbetet kommer igång igen kommer ett flertal markanvisningar att bli aktuella, såväl tävlingar som direktanvisningar.

Senast ändrad: 2020-04-03 08.13

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuella markanvisningsprojekt

g q n C