Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Viskafors, Friskafors

En ny detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som fick laga kraft i juni 2018 innebär att bostäder, skola, vård- samt kommersiella verksamheter kan på byggas på Pumpkällevägen centralt i Viskafors. Planområdet har tidigare varit i anspråktaget för tillfällig förskola och ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Bygglov för projektet Friskaforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är beviljat och köpeavtal har skrivits. Byggnation väntas komma igång under hösten 2020 och inflyttning beräknas till våren 2022.

Projektnamn: Friskafors
Byggherre: Viskaforshem AB

Karta över området

Vi har för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas att inom kort kunna visa den digitala kartan igen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Viskafors, Friskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol