Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Viskafors, Källsprångsvägen

Förslagets syfte är att möjliggöra för byggnation av 13 bostäder i enbostadshus. Köpeavtal har skrivits, bygglov är beviljat och byggnationen av området är i full gång. Byggnationen sker på redan detaljplanelagd mark i Pumpkällehagen som ligger cirka 500 meter öster om Viskafors Centrum och kan ses som en fortsättning på bolagets bostadsområde vid Brunnsvägen där ett 20-tal lägenheter i passivhus byggts.

Projektnamn: Källsprångsvägen
Byggherre: Viskaforshem AB

Karta över området

Senast ändrad: 2019-11-05 09.49

Ändrad av:

Dela sidan: Viskafors, Källsprångsvägen

g q n C