Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Byttorp, Sjöklinten

På Byttorp har byggherren erhållit en markanvisning om cirka 4 500 kvadratmeter av fastigheten Byttorp 3:1 där byggherren vill uppföra cirka 50 lägenheter i bostadsrätter i den omfattning som blivande detaljplan medger. Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. Detaljplanen är antagen men överklagad och därmed skickad till Mark- och miljödomstolen för beslut.

Projektnamn: Sjöklinten
Byggherre: Riksbyggen
Gäller till och med: 2023-06-30

En ny detaljplan är antagen men överklagad:

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Byttorp, Sjöklinten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender