Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Övre Norrmalm, Tallgläntan

Exploateringen avser nyproduktion av flerbostadshus vid korsningen Ynglingagatan/Kråkekärrsgatan. Från början var det tänkt att ytterligare ett område, vid korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan, skulle markanvisas men i detaljplaneläggningen togs detta område bort.

Projektnamn: Ynglingagatan
Byggherre: PEAB Markutveckling AB

En ny detaljplanen som fick laga kraft i december 2019 möjliggör uppförandet av ca 60 nya bostäder i bostadsrättsform fördelade på tre byggnader. Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöprofil. Köpeavtal har skrivits och lägenheterna håller just nu på att säljas.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Övre Norrmalm, Tallgläntan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender