Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Situationsplan

En situationsplan ska visa vad du planerar att bygga på din fastighet och var det ska stå. Du gör en situationsplan utifrån en kartprodukt som du kan beställa av oss. För att den ska vara giltig som underlag i en bygglovsansökan ska den vara max 12 månader gammal och beskriva aktuellt utseende i närområdet.

Beställ kartprodukten till din situationsplan

Det är viktigt att du inte förändrar eller tar bort någon information från kartunderlaget som du får av oss. Rita endast in den kommande byggnaden eller byggnadsdelen.

Situationsplanen måste visa

  • nya byggnader eller byggnadsdelar
  • läge och mått på byggnationen
  • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
  • anslutning till vatten och avlopp.

Du kan göra de flesta ritningar själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör. Ta gärna hjälp av våra exempelritningar.

När behövs en situationsplan?

Du måste skicka in en situationsplan när du söker bygglov. Inför startbesked eller eventuellt tekniskt samråd är det bra att du har en situationsplan med redovisning av dagvatten färdigställd.

Tänk på

  • Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav.
    Fackmässigt utförda ritningar
  • Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
    Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Situationsplan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender