Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Näringsliv

Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är år 2021-2024 ordförande för detta textila europeiska nätverk.

Avdelningens verksamhetsidé

Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell, serviceinriktad och proaktiv aktör.

Borås är en av Sveriges bästa regioner att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag.

Målområden

  • Etablering
  • Regional och lokal tillväxt
  • Logistik
  • Omvärldsanalys
  • Internationellt arbete
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Internt arbete
  • Miljö och hållbarhet
  • Strategiska samarbetspartners
  • Särskilda aktiviteter

Avdelningens verksamhetsplan Pdf, 1.4 MB. är framtagen för att nå de målområden som finns. 2021 års verksamhetsberättelse Pdf, 1.6 MB. sammanfattar avdelningens arbete.

Näringslivschef

Medarbetare på avdelningen

Mar

Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare

Mobil: 0734-32 75 80

Jag ansvarar för etableringar, mark och lokaler på industrimark. Utöver det arbetar jag även med framtidens handel, E-handelsstaden, lotsfunktion, omvärldsanalys och digitalisering.

Anders Glemfelt

Annika Hansson, näringslivskoordinator

Telefon: 033-35 70 52
Mobil: 0768-88 70 52

Jag ansvarar för information och kommunikation. Arbetar även med Företagsluncherna, Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Insikt - förbättrat företagsklimat samt logistikprojektet Surflogh.

Anders Glemfelt

Ingrid Nyman, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 03

Jag ansvarar för utvecklingen av det kreativa klustret framför allt genom att driva föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hantera frågor inom kreativa och kulturella näringar. Projektledare för utvecklingsprojektet Creative Innovation, ett treårigt projekt som syftar till att utveckla kreatörers innovationsförmåga med målet att öka sin omsättning. Projektet finansieras av Borås Stad tillsammans med Sjuhärads Kommunalförbund.

Anders Glemfelt

Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare

Telefon: 033-35 71 72
Mobil: 0768-88 71 72

Jag ansvarar för internationellt strategiskt arbete såsom att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Anders Glemfelt

Nelly Hayek, näringslivsutvecklare

Telefon: 033-35 71 33
Mobil: 0768-88 71 53

Jag ansvarar för ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och driver frågor om den textila näringen.

Anders Glemfelt

Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare

Mobil: 0767-71 00 02

Jag ansvarar för etableringar, mark och lokaler och Näringslivets Servicecenter. Utöver det arbetar jag med kommunikation, projekt samt digitala frågor inom ACTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., arbetar även med Näringslivsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anders Glemfelt

Per Florén, näringslivsutvecklare

Mobil: 0708-99 04 30 

Jag arbetar med ett antal olika uppdrag och projekt, just nu med fokus på nyföretagande, företagsrevitalisering samt en gapanalys av textilindustrin.
Utöver detta arbetar jag även med Borås nya näringslivsstrategi, analys av näringslivet i Borås och Sjuhärad, försöker hitta bra lokala konjunkturindikatorer samt hjälper till med vår kommunikation till företagen.

Anders Glemfelt

Pia Andersson, projektledare

Mobil: 0728-85 12 21

Jag ansvarar och driver projekt inom framtidens handel. Har hand om kommunikation och kommunikationsstrategi- och plan. Arbetar även med föreningen Creative Cluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med Årets butik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anders Glemfelt

Sara Thiel, näringslivsutvecklare

Mobil: 0768-88 71 15

Jag ansvarar för frågor kring e-handel och logistik, projektledare för logistikprojekten Borås Connect, Surflogh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Autofreight.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Näringsliv

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender