Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

CSR Västsverige

CSR Västsverige är Sveriges största sektoröverskridande nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar.

De finns till för alla verksamheter - stora som små. De stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och nätverk. Detta för att kunna skapa värdehöjande möjligheter för den egna verksamheten och samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna omfattar hela verksamheten och inbegriper allt ifrån miljö och mänskliga rättigheter till anställningsförhållanden och etiska frågor som antikorruption.

CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig, idéburen sektor och akademi. De är en icke-vinstdrivande förening, delvis finansierad av Västra Götalandsregionen och Region Halland och verkar för positiva synergieffekter mellan affärer och samhällsansvar.

Personal och företag i Borås stad kan signa upp sig på nyhetsbrev, se mer information om aktuella händelser och inspelade filmer med hållbarhetsinformation på CSR Västsveriges hemsida. De erbjuder också kurser som stöd, och seminarier med kunskapsfördjupning.

CSR Västsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: CSR Västsverige

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender