Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Bättre service i dialogen med företag

Artikeln publicerades:

De företag som vill sätta ut en trottoarpratare utanför sin butik eller ha en uteservering under sommaren behöver söka tillstånd enligt ordningslagen. Utöver detta behöver anvisningar om allmän plats följas. Inom Borås stad är det Trafikenheten inom Tekniska förvaltningen som ansvarar för arbetet tillsammans med Polismyndigheten. Jan-Åke Claesson, enhetschef, och handläggaren på enheten hjälper företagen genom arbetet.

Markupplåtelse

– Många av företagen har vi en dialog med i ett tidigt skede och guidar dem i arbetsprocessen. Det är en del detaljer att sätta sig in i och lagar att följa och vi försöker hjälpa dem på bästa sätt, säger Jan-Åke.

Kontakterna med företagen är många och omfattningen på ärendena varierar. Från knallen som söker tillstånd att få sälja på torget till byggfirman som behöver ta en del av en väg i anspråk under en fastighetsrenovering.

Mycket har hänt i stadsmiljön de senaste åren. Nu finns tydliga anvisningar och instruktioner framme kring utformning så att staden är en trygg miljö för alla, speciellt för exempelvis synskadade och räddningstjänst som har särskilda behov kring tillgänglighet.

Insikt om att vilja förändra

Jan-Åke ser det arbete som bedrivs inom Insikt som väldigt viktigt och värdefullt. Han lyfter att det inom arbetsgruppen finns en positiv anda i att förbättra service mot företagen.

– Vi har hyfsat bra nivå på hela spektrat av det som mäts och vi har hela tiden förbättrat oss. Det som vi kan sträcka på oss lite extra kring är att vi är bra på att bemöta människor. Självklart finns det områden som vi kan förbättra oss kring, säger Jan-Åke.

Ett exempel på ett arbete som har skett utifrån Insikt gäller foldern med anvisningar om trottoarpratare. FoldernPDF har gjorts enklare med bildanvisningar och förklaring av arbetsprocessen. För att sprida foldern har trafikenheten tagit hjälp av parkeringsbolaget inom kommun och Polisen.

Utöver information i tryckt form och på hemsidan är informationsmöten och workshops viktiga sätt att nå ut till företagen och möta dem.

Det personliga mötet viktigt

– Att träffa företagarna, svara på frågor och lyssna av dem är otroligt i viktigt för att vi ska bli bättre i vår service. Det är alltid enklare att få en förståelse för varandra när man möts. I många fall handlar de om att förstå och ta till sig detaljer och då är det bra att pratas vid och kunna ta frågor som dyker upp direkt, säger Jan-Åke.

Funderingarna just nu handlar bland annat om hur tekniken kan underlätta och förbättra servicen. Det som diskuteras, inte bara på Trafikenheten utan även i arbetsgruppen för Insikt, är hur tekniken kan nyttjas på bästa sätt för att informationen ska bli tydligare och skapa en smidigare arbetsprocess för alla.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-09] Bättre service i dialogen med företag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol