Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads myndighetsservice får godkänt

Artikeln publicerades:

Borås företagares uppskattning av kommunens myndighetsservice sjunker marginellt. Det visar en mätning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar i dag.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2018, den sjätte sedan starten 2010. Många kommuner har ökat sitt så kallade NKI-värde (nöjd-kund-index). Inte minst på området livsmedelskontroll kan man notera ökad nöjdhet i landet.

Borås gör en marginell försämring från NKI 72 till 71, vilket är i höjd med genomsnittet i landet, som är just 72 (av 100). Det placerar Borås på plats 35 av 61 kommuner med fler än 40 000 invånare.
Av totalt 171 kommuner hamnar Borås på plats 121, en försämring från 2017 års mätning.

Vy över Borås.

Borås ökar på flera områden, och minskar på andra.
Störst ökning av NKI uppvisar området Bygglov, ett område med komplicerad lagstiftning. Borås ökar där från 66 till 73.
Också området Markupplåtelse ökar från en redan hög nivå.

– Utifrån rankingen mot andra kommuner ser vi att vi behöver vässa vårt arbete och vår service, då vår ambition ligger högre. Vi för en positiv dialog med näringslivet. Så sent som i mars i år arrangerades tre workshops med företagare, politiker och tjänstepersoner i ett öppet och konstruktivt klimat, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

– Den täta dialog vi har med Borås Stad om hur vi tillsammans kan förbättra företagsklimatet har gett ett positivt resultat i de frågor som berör våra medlemmar, de privata fastighetsägarna. Bygglovsavdelningen har gjort många positiva förändringar som underlättar för fastighetsägarna. Det är vi såklart väldigt positiva till, säger Anna Liljenby, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna GFR.

Borås Stads näringslivschef Anders Glemfelt tror att det strukturerade arbete som görs på det här området är rätt väg att gå.
– Sedan flera år gör vi kontinuerliga mätningar för att snabbt kunna se förändringar, vilket gör det enklare för de enskilda förvaltningarna att koppla resultaten till verksamheten och de insatser man gör. Att vi ökar på de ganska komplicerade områdena bygglov och marktilldelning är en glädjande signal, säger Anders Glemfelt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-04-10] Borås Stads myndighetsservice får godkänt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol