Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gemensamt arbete för bättre tillgänglighet

Artikeln publicerades:

En stor andel av de ärenden som ligger till grund för mätningarna inom Insikt hör hemma hos den avdelning inom miljöförvaltningen som ansvarar för livsmedelskontroll. Vad kontakten med företagen handlar om varierar – allt från tillsyn hos de som säljer livsmedel till frågor om vilka tillstånd som behövs för att få sälja alkoholdrycker.

På miljöförvaltningen arbetar nära sextio personer, varav tolv personer på avdelningen för Livsmedelskontroll. Zygmunt Cieslak, chef för avdelningen, deltar i Insikts-arbetet.

– Arbetet som sker inom Insikt är viktigt ur flera aspekter. Förutom att vi enligt kommunallagen har en skyldighet att ha en rådgivande roll gentemot företagen så är det viktigt att vi får en bra kontakt med företagen redan från början. Genom att löpande mäta vår service har vi chansen att arbeta med förbättringar hela tiden, säger Zygmunt.

Stor variation i ärenden

Medarbetarna på avdelningen har stor kontakt med företag på olika sätt. En del av arbetet handlar om att genomföra kontroller bland de som exempelvis säljer glass. Då företagen hör av sig till någon på avdelningen kan det handla om tillstånd för att få sälja alkohol eller en fråga om vilka regler som gäller vid märkning av livsmedel.
Det som utmärker sig i resultatet från Insikt är att rättssäkerhet och bemötande ligger högt. Sedan en tid tillbaka arbetar en jurist på avdelningen för att säkerställa att företagen får rättssäkra och tydliga beslut. Även om bemötande fungerar väl pågår ett ständigt arbete med att se hur detta kan bli ännu bättre. Exempelvis går alla nyanställda inom förvaltningen en utbildning i bemötande för att påvisa vikten av att möta företagen på rätt sätt.

Nya krav på tillgänglighet

Ett annat område som har varit i fokus under en tid är tillgängligheten.
– Information är ett område vi alla kan bli bättre på hela tiden. Vi får yngre kunder som vi märker har andra krav än vad vi har sett tidigare kring tillgänglighet och snabbhet. Vi arbetar tillsammans inom hela staden för att se hur vi kan möta upp detta och förenkla för alla, säger Zygmunt.
Informationen på webben uppdateras ständigt och i och med Tillståndsguiden finns checklistor och blanketter mer lättillgängligt än tidigare. Drop-in-tider för besök och informationsmöten är andra områden som ständigt finns med i diskussionen på hur de kan förbättras


Två personer gör tillsyn i kylrum

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-03] Gemensamt arbete för bättre tillgänglighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol