Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Handeln i Borås utvecklas positivt

Artikeln publicerades:

För fjärde gången medverkar Borås i undersökningen Cityklimatet. Cityklimatet är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och WSP. För fjärde året i rad undersöks den ekonomiska utvecklingen i svenska stadskärnor.

Fredagen den 27 oktober så bjöds Fastighetsägarnas medlemmar i Borås, Borås Citys medlemmar, Knallelands medlemmar samt för tjänstemän och politiker från Borås Stad in för en presentation av undersökningen Cityklimatet.

Sammanfattat så har handeln i Borås utvecklats under året positivt med 3,5 procent. Det är i linje med resultatet för samtliga stadskärnor. Dagligvaruhandeln tillsammans med övrig kommersiell service var de stora dragloken för årets tillväxt.

Restaurangnäringen fortsätter sin positiva trend och flera nya enheter tillkommer. Flera mindre verksamheter inom bland annat resor, turism och kultur går bra vilket påverkas av den högkonjunktur som vi befinner i oss nu.

Hotellnäringen i Borås utvecklades under året även positivt med 4 procent och här byter flera aktörer ägare under året. På nationell nivå är det i första hand dagligvaror, service och restauranger som driver tillväxtökningen i stadskärnor. Den trenden beräknas fortsätta även i framtiden. Det är en viktig insikt att ha med sig i det fortsatta centrumarbetet.

Foto torg i Borås med torghandel

p

Vid frågor kontakta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Handeln i Borås utvecklas positivt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol