Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny film om stråket Göteborg-Borås

Artikeln publicerades:

Det pratas mycket om sträckan Göteborg-Borås just nu, bland annat att det behövs en ny järnväg mellan städerna. Men vad är det som är speciellt med just det här stråket? Varför är järnvägen så viktig?

Kommunerna i stråket Göteborg-Borås samverkar kring samhällsplanering. I dag bor 800 000 människor här, och med klok samverkan och snabba och hållbara transporter kan vi skapa en stor arbetsmarknadsregion som också är en motor för hållbar tillväxt inte bara i Västsverige, utan också i landet som helhet. Järnvägsutbyggnad, övrig infrastruktur, näringsliv och bostadsbyggande är alla förutsättningar för denna utveckling.

Nätverket består av Borås, Bollebygd, Mark, Härryda, Mölndal, Göteborg samt Göteborgsregionens och Boråsregionens kommunalförbund. En gemensam vision har undertecknats av ledande företrädare för kommunerna och kommunalförbunden.

Samarbetet ger inte bara en bild av det gemensamma målet, utan ger också möjligheter att överbrygga administrativa gränser och skapar förutsättningar för vardagsliv, möten och mångfald.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-30] Ny film om stråket Göteborg-Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol