Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny Näringslivsstrategi för ett bättre företagsklimat

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad har beslutat om en ny Näringslivsstrategi för sitt arbete med att skapa ännu bättre förutsättningar för företagen i kommunen. Strategin gäller nu som styrande dokument för hela Borås Stad och pekar ut sju strategiska prioriteringar som staden ska jobba med.

Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision.

Stort bidrag direkt från näringslivet till den nya strategin

Strategin för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås Vision och bygger vidare på de olika planer och andra dokument som redan har tagits fram för utvecklingen av vår stad. Den fokuserar på områden där Borås Stad har störst möjlighet att ha en positiv påverkan på näringslivets utveckling. Strategin bygger på tankar och önskemål som företagen i kommunen har fört fram vid företagsbesök, träffar och workshops under de senaste åren.

Vy över Borås.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-17] Ny Näringslivsstrategi för ett bättre företagsklimat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol