Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Siktar på att bli bäst i Sverige

Artikeln publicerades:

Effektivare och snabbare hantering av bygglov. Det var tydligt vad företagen önskade sig i kontakten med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tidigare i år fick Tony Bergsten, förste byggnadsinspektör och samordnare för bygglov och inspektion på förvaltningen, frågan om att vara med att utveckla arbetet med bygglovshanteringen till företagen.

– Det var den bästa frågan jag kunde få, efter-som jag brinner för att utveckla och effektivisera. Om vi kunde öka effektiviteten och handlägga byggloven snabbare, fast ändå med en korrekt bedömning, var jag övertygad om att företagen skulle bli nöjda. Då jag själv arbetat som projektledare/platschef vet jag vilken stor betydelse det har att vi inte blir något hinder och drar ut på tiden för den sökande, säger Tony.

Efter många möten och träffar med företag, där de fick förklara hur de såg på hanteringen av bygglov och hur de ville att det skulle fungera, kom man inom förvaltningen fram till hur förändringarna skulle hanteras.

Byggarbetsplats

Bemötande i fokus

Även om man har tittat brett för att se hur servicen till företagen kan förbättras, så har extra fokus lagts vid bemötandet. Genom att ständigt lyssna av och få information från företagen har möjlighet getts att ligga steget före och fördela resurser effektivt.

- Numera uppmanar vi sökanden att träffa oss innan de lämnar in ett bygglov för att gå igenom de handlingar som avses för projektet. Saknas något eller om ändringar behöver göras kan de få svar direkt. På det viset går handläggningen betydligt fortare, säger Tony.
Förvaltningen har under senaste tiden även arbetat för att bli mer digitala. Bokningsbara telefontider har införts på webben, vilket innebär at t företagarna inte är styrda av att komma till den öppna mottagningen.

Lyckade förändringar

– Vi har lyckats bra med vårt arbete. I dag har vi sänkt mängden ärenden från cirka 250 stycken till under hundra ärenden som ska handläggas inom åtta veckor. Vi klarar i dag av att handlägga inom fem veckor om den sökanden har kompletta handlingar och följer gällande detaljplaner, säger Tony

De som handlägger bygglov upplever att de har en bättre arbetssituation idag. Den positiva förändringen märks även i återkopplingen från företagare. Skriftligt beröm och lovord från en av stadens större byggaktörer tidigare under hösten är ett exempel på detta.

– Insikt är viktigt för att alla som arbetar inom förvaltningen ska få förståelse för hur vi upplevs av de som söker hos oss. Det är även ett kvitto på hur vi arbetar och om vi gör rätt saker. Om staden ska utvecklas så är det oerhört viktigt att även vi som jobbar här utvecklas, säger Tony.
Trevligt bemötande och professionell attityd lyfts som det grundläggande i förvaltningen, så detta kommer vara i fokus även framåt. Även att fortsätta se över arbetssätt och rutiner är prioriterat.

– Vi siktar på att bli bäst och effektivast i Sverige inom vårt område, avslutar Tony

c

Mer om

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-22] Siktar på att bli bäst i Sverige

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol