Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tydligare information från Räddningstjänsten

Artikeln publicerades: 2018-01-12 07.39

Utöver de fem myndighetsområden inom Borås stad som är en del av Insikts-arbetet deltar även SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Andreas Leandersson, ansvarig för den förebyggande verksamheten inom SÄRF, deltar i Insikts-arbetet.

– Inom räddningstjänsten ser vi det som väldigt viktigt att ha en god relation med företagen. Det gör både deras och vårt arbete enklare. Därför är arbetet med Insikt mycket värdefullt för oss, säger Andreas.
Det som skiljer SÄRF mot de flesta av förvaltningarna inom Borås stad som deltar är att SÄRF bedriver tillsyn. Detta innebär att det i de flesta fall är företagen som blir kontaktade för att en tillsyn ska planeras, till skillnad från förvaltningarna som oftast blir kontaktade av företagen.

Varje år görs ungefär 180 tillsynskontroller, fördelat på alla sex medlemskommuner. Ungefär häften sker i Borås. Det händer förstås även att räddningstjänsten blir kontaktade, vilket exempelvis kan gälla ansökan om att få hantera explosiv gas.

Den senaste Insikts-mätningen visar på goda resultat och att trenden pekar uppåt. De förbättringsområden som finns, och som man har arbetat aktivt med under flera år, är framförallt information och tillgänglighet.

– Vi har arbetat med flera olika områden för att förenkla för företagen. Vi lanserade nyligen en ny hemsida för att göra det enklare att navigera till rätt information, säger Andreas.

För att öka tillgängligheten har en områdestelefon införts (033-17 29 22). Den är bemannad mellan 9.30 och 16 varje vardag och är öppen för företagare som vill komma i kontakt med SÄRF.

Brandingenjör Peder Liljeroth på bygg- och planärende

Brandingenjör Peder Liljeroth på bygg- och planärende


Mätningarna visar också att det är viktigt att utveckla bemötandet. Regelbundna interna samtal förs om hur man vill uppfattas och vilket bemötande som ska gälla ute bland företagen.

– För oss är det viktigt att vara ödmjuka i mötet med företagare samtidigt som vi har ett uppdrag om att utföra tillsyn. Vi har fackuttryck som vi behöver tänka på när vi pratar med personer ute på företagen, säger Andreas.
En annan aspekt av bemötandet har varit att förenkla språket i de protokoll som lämnas ut till företagen efter att en tillsyn är gjord. Alla som skriver protokoll har gått en skrivarkurs för att få tips om att skriva med enklare ord och med ett tydligare upplägg.

– Min känsla är att arbetet med att förenkla protokollen har medfört att förståelsen för innehållet har ökat. Företagen gör allt fler rätta åtgärder utifrån protokollen och vi får inte till oss lika mycket frågor som tidigare om hur de ska agera utifrån innehållet, säger Andreas.

Planen framåt handlar om att fortsätta arbeta med bemötandet på plats och se hur informationen kan förenklas än mer.

Senast ändrad: 2019-01-17 17.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-12] Tydligare information från Räddningstjänsten

g q n C