Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Uppdrag finansieringslots ett pilotprojekt inom kultursamverkan

Artikeln publicerades:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund avser att upphandla en leverantör som kan ansvara för att genomföra pilotprojekt finansieringslots inom kultursamverkan.

Kort sagt någon som kan lotsa olika aktörer som verkar inom kultur till olika typer av finansiering. I uppdraget ska du utifrån redan genomförd förstudie sammanställa och genomföra ett antal aktiviteter såsom kartläggning, hålla informationsträffar, testa idéer, formulera handlingsplaner med mera. Kort sagt; få fram vilka finansieringsmöjligheter som finns för kultur- och kreatörutövare, kommuner och organisationer i regionen men också vilka de behövande är. Du arbetar bland annat tätt tillsammans med Kulturstrateg på Boråsregionen. Ett viktigt och roligt uppdrag!

Logotyp i färger gult och svart med texten Boråsregionen Sjuhärads regionalförbund
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-08-11] Uppdrag finansieringslots ett pilotprojekt inom kultursamverkan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol