Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Snöröjning och halkbekämpning

Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och halkbekämpa den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas gångbana ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd. Vid underlåtelse riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar sig.

En enhetlig och bra skötselnivå bidrar till att gångtrafikanter kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt.

Enligt ordningslagenPDF ansvarar du dessutom för att snö eller is inte faller ner och skadar personer eller egendom på allmänna platser. Åtgärder för att det inte ska hända, ska utföras utan oskäligt dröjsmål.

Senast ändrad: 2019-11-27 15.14

Ändrad av:

Dela sidan: Snöröjning och halkbekämpning

g q n C