Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trottoarpratare

Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmän plats och ska vara tillgänglighetsanpassad. Vill du använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och den som förvaltar marken.

Ansökan om tillstånd

För att ha skyltar på allmän plats måste du dels ha tillstånd enligt ordningslagen, dels följa anvisningarna. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer och torg.

Ansökan om tillstånd skickar du till:

Polisen Borås
Box 344
503 11 Borås

Blankett: Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Polismyndigheten sänder ansökan på remiss till Borås Stad, där Tekniska förvaltningen bedömer om ansökan uppfyller kraven. Polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Avgift för tillstånd och markhyra

Du måste betala en avgift för prövning av ansökan. Den ska betalas till Polismyndigheten. Avgiften ska betalas även om du får avslag på din ansökan. Det kostar också pengar att använda allmän platsmark. Kommunfullmäktige fastställer en taxa för markhyran.

Villkor

  • I mån av plats kan näringsidkare under sina öppettider få sätta ut en godkänd trottoarpratare vid den egna butiken/verksamheten. För gallerior gäller att endast en skylt får ställas ut vid varje entré.
  • Trottoarprataren ska vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion. Modellen är anpassad för affischer med måtten 50x70 cm. Trottoarprataren ska vara täcklackad i svart.
  • Skylten ska alltid placeras på markerad plats, anvisad av kommunen. För uteserveringar ska skylten placeras inom eller på inhägnaden (behövs ingen tillstånd från polisen).
  • Trottoarprataren får inte vara en trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomligheten eller vara en olycksrisk.
  • Fri passage ska vara minst 1,5 meter. Till varje tillstånd skickas ett kontrollmärke som ska fästas på insidan av reklamskyltens sarg.
  • Tillstånd beviljas för två kalenderår i taget.
Exempel på trottoarpratare

Exempel på hur en godkänd trottoarpratare ser ut

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trottoarpratare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender