Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Taxor för anmälan och tillsyn av folköl och receptfria läkemedel

Här hittar du information om aktuella avgifter för anmälan och tillsyn.

Anmälan

Vid en ny anmälan tas avgift ut motsvarande en timmes tillsynstid, det vill säga 1 251 kr.

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

Typ av tillsyn

Taxa per år

Folköl

2 100 kr

Vissa receptfria läkemedel

3 100 krUppföljande kontroller vid avvikelser

Timavgift

Avgift tas ut för nedlagd tid*

1 251 kr

Uppföljande kontroller vid avvikelser

Uppföljande kontroller vid avvikelser

Avgift

Timavgift

Avgift tas ut för nedlagd tid*

1 251 kr

 

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Vad avgifterna används till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Halv avgift

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor för anmälan och tillsyn av folköl och receptfria läkemedel

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender