Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja varor som har 18-årsgräns såsom folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till Tillståndsenheten (använd E-tjänsten nedtill, under Självservice). Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i anmälan.

Folköl

  • Försäljningen/serveringen får endast ske i en godkänd livsmedelslokal.
  • Det måste finnas ett varierat matutbud, endast korv med bröd är inte tillräckligt.
  • Vid servering måste serveringsytan vara överblickbar för att undvika risken att folkölen överlämnas till minderåriga.
  • Du får inte sälja folköl till märkbart påverkade personer.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Utöver anmälan till kommunen behöver du också känna till att enligt svenska tillståndsregler krävs tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av kemiska produkter som är särskilt farliga. Det betyder att du som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022. Kravet gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen där du bedriver din verksamhet.

Kravet på tillstånd gäller även försäljning av engångscigaretter och små engångsbehållare (ampuller), så kallade pods.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från den 1 augusti 2022 gäller lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Egenkontrollprogram

Butiken ska ha ett för verksamheten anpassat egenkontrollprogram, som visar rutiner för hantering av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Detta ska kunna visas upp vid ett tillsynsbesök av Tillståndsenheten. Du finner egenkontrollprogrammen nedtill under Självservice.

Ansöknings- och tillsynsavgift

När vi tagit emot din ansökan och egenkontrollprogram skickas ett bevis på att du har anmält försäljningen och du debiteras en ansökningsavgift, därefter tillkommer en årlig tillsynsavgift. Vilka avgifter som gäller vid ansökan och tillsyn kan du läsa på sidan Avgifter gällande försäljning av folköl, recepfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Ägarbyte eller upphörande av försäljning

Om butiken byter ägare eller om du vill avsluta din försäljning ska det också anmälas till Tillståndsenheten. Rätten att sälja folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Det är viktigt att anmäla ägarbyte eller att försäljningen upphör. Avanmälan görs via E-tjänsten nedtill, under Självservice.

Dekaler kring e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Tillståndsenheten. Kontaktuppgifter till Tillståndsenheten finns nedtill. Vill du veta mer om vad de olika lagstiftningarna säger hittar du dem på webbplatsen riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress och öppettider

Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42. Öppettider reception: måndag till fredag, klockan 08.00 till 12.00.

Notera att Tillståndsenheten endast tar emot bokade besök. Hör av dig i god tid via telefon eller mejl om du önskar träffa Tillståndsenheten (kontaktuppgifter finns nedtill).

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan eller avanmälan försäljning av folköl, e-cigaretter
och påfyllningsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontrollprogram vid försäljning av folköl

Egenkontrollprogram vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Försäljningsställeregister (tobak, folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel)


Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Telefonnummer: 033-35 87 70

Måndag, torsdag, fredag: kl. 09.00-11.30
Tisdag, onsdag: kl. 13.00-15.00

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender