Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter gällande försäljning av folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Här hittar du information om aktuella tillsyns- och kontrollavgifter för anmälan och tillsyn år 2024.

Anmälan

Vid en ny anmälan tas en tillsyns- eller kontrollavgift ut på 1 300 kronor.

Tillsyns- och kontrollavgifter

Årlig taxa för tillsyn av folköl, recepfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, elektriska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Typ av tillsyn/kontroll

Taxa per år

Folköl

2 300 kr

Receptfria läkemedel

3 100 kr

Tobaksfria nikotinprodukter

2 400 kr

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

2 400 kr


Uppföljande kontroller vid avvikelser

Timavgift för uppföljande kontroll vid avvikelser.

Avgift

Timavgift

Avgift tas ut för nedlagd tid*

1 377 kr


* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Vad avgifterna används till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Halv avgift

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter gällande försäljning av folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender