Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Regler för tobaksförsäljning

Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter.

Tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innebär att du som vill sälja tobaksprodukter ska söka tillstånd för det hos oss på kommunen. Lagen skärptes den 1 juli 2019 eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige. Den nya lagstiftningen berör såväl den som röker, den som säljer tobak och den som ansvarar för offentliga utrymmen så som till exempel lekplatser, idrottsutrymmen, busshållplatser med mera. Det finns en fråga-svar-sida på Borås rent och snyggts webbplats som berör många av de frågor som kommer i anslutning till den nya tobakslagstiftningen.

Du hittar ansökningsblanketten/e-tjänsten för försäljning av tobak nedan och kan läsa mer om vilka avgifter som gäller i menyn till vänster.

Ansökan och krav för att få sälja tobak

Ansök genom att fylla i E-tjänsten, alternativt skicka in ansökningsblanketten, nedtill. Läs igenom anvisningarna för ansökan nedtill, det minskar risken för att du behöver komplettera ansökan senare. Bifoga handlingar enligt nedan. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.

Vad du ska ha med i ansökan

  • Handlingar som styrker behörighet att teckna firma
  • Uppgift om ägarförhållanden
  • Köpeavtal/hyresavtal
  • Handlingar som styrker finansiering av verksamheten (se information ”Om finansiering”PDF)
  • Egenkontrollprogram
  • Utdrag ur bokföringen som visar egna insättningar och egna uttag de senaste tre åren - gäller handelsbolag/enskild firma/ kommanditbolag (se information ”Om försörjning”PDF
  • Bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
  • Bilaga A, PDFska kompletteras till ansökan om tobaksförsäljningstillsstånd

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i tobakslagen. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll och att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler. I övrigt ställs det krav på att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Du som gjort en anmälan och säljer tobak

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din försäljning får fortsätta att sälja produkterna tills kommunen har tagit ställning till din tillståndsansökan. För att få fortsätta din försäljning måste du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Kontaktuppgifter och bokade besök till Tillståndsenheten

Om du har frågor kring vad som gäller för tobaksförsäljningstillstånd, ansökan med mera, ta då gärna kontakt med oss på Tillståndsenheten, kontaktuppgifter finns nedtill.

Tillståndsenheten tar endast emot bokade besök, så hör av dig i god tid via telefon eller mejl om du önskar träffa oss.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Försäljningsställeregister (tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel)


Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för tobaksförsäljning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender