Meny

Meny

Ändring av tillsynsavgifter efter beslut i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 att riva upp det tidigare fattade beslutet om en omsättningsbaserad årlig tillsynsavgift för ägare till serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd. Istället ska 2017 års taxa tillämpas. Taxorna för ansökan om serveringstillstånd gäller dock tills vidare.

Miljöförvaltningen tittar nu på konsekvenserna av beslutet som träder i kraft om några veckor. Miljöförvaltningen återkommer med mer information i slutet av augusti eller i början av september. Klart är att ingen kommer att få en ny faktura med högre belopp än den ursprungliga utskickade tillsynsfakturan för 2018.

  • Du som ännu inte har betalat tillsynsfakturan för 2018: Avvakta med denna inbetalning tills mer information kommer. Miljöförvaltningen har förlängt inbetalningstiden på dessa fakturor och du kommer inte att få någon betalningspåminnelse.
  • Du som redan har betalat fakturan kan komma att få pengar tillbaka beroende på hur mycket du har betalat in i förhållande till 2017 års taxa.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-09-14 07.45

Ändrad av:

Dela sidan: Ändring av tillsynsavgifter efter beslut i Kommunfullmäktige

g q n C

p

Kontakt