Meny

Meny

Taxor år 2018 för ansökan om serveringstillstånd

Lista över olika avgifter för olika typer av serveringstillstånd, anmälningar, ändringar och kunskapsprov.

Serveringstillstånd enligt alkohollagen - ansökningsavgifter med mera

Avgift

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

12 000 kr

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten

6 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning

1 800 kr

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

1 200 kr

Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap

500 kr

Ändringar i serveringstillstånd

5 000 kr

Tillfällig ändring av serveringstillstånd

1 200 kr

Kunskapsprov per person och tillfälle

1 500 kr

Förseningsavgift, restaurangrapport med mera

5 000 kr

Ny ansökan efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av Stadigvarande tillstånd

för servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer.

1 500 kr

Vad avgiften går till

Avgifter som tas ut täcker kostnader för handläggningen. Dessutom finansierar avgiften kostnaderna för handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgiften. 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-12-22 10.53

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor år 2018 för ansökan om serveringstillstånd

g q n C

p

Kontakt