Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Taxor år 2019 - tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

Taxor för dig som redan har serveringstillstånd.

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Avgift/år

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per tillstånd. Vid omsättning under 800 000 kronor år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 3 procent av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2.

15 000 kr 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.

5 000 kr

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök*

Timavgift

(1 156 kr)

Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Avgift/år

Rörlig avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker föregående år, inklusive moms, upp till 800 000 kr/år.


Vid högre omsättning av alkoholdrycksförsäljning gäller följande avgift:


Omsättning av alkoholdrycksförsäljning

800 001 - 2 000 000 kr/år 

3 procent av årsomsättningen 

25 000 kr/år 

2 000 001 - 5 000 000 kr/år

27 500 kr/år

5 000 001 - 10 000 000 kr/år

30 000 kr/år

10 000 01 – 15 000 000 kr/år

32 500 kr/år

15 000 001 kr/år –

35 000 kr/år

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Tillfälliga tillstånd

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften.

Halv tillsynsavgift

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.

Om verksamheten upphör

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Vad avgiften går till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-03 13.48

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor år 2019 - tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

g q n C

y Nyheter

y Nyheter