Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vanliga frågor och svar kring serveringstillstånd

Här hittar du de vanligaste frågorna (samt svaren på dessa) som Tillståndsenheten får kring serveringstillstånd. Här hittar du också en länk till "Liten handbok för dig som säljer alkohol".

Har du några frågor utöver de som står nedtill är du välkommen att höra av dig till oss på Tillståndsenheten, kontaktuppgifterna hittar du längst ned på denna sida.

Vill du stadigvarande kunna servera alkohol i exempelvis en restaurang är ansökningsavgiften 13 500 kronor. Därutöver kan avgift för kunskapsprov tillkomma på 1 500 kronor per person och tillfälle. För mer information om avgifter, gå in på taxor för ansökan om serveringstillstånd med mera.

Det beror på vilket tillstånd du söker och hur snabbt du skickar in de underlag som krävs för utredningen. Här kan du själv påverka handläggningstiden. Tillståndsenheten ger besked eller fattar beslut senast inom tre veckor – i praktiken inom 1 till 2 arbetsdagar - från det att en ansökan är komplett. En komplett ansökan innebär att du skickat in de underlag som efterfrågats samt att yttrandena från våra samverkansmyndigheter (exempelvis polisen, räddningstjänsten, skatteverket) kommit in.

Räknat från det att en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd lämnas in fram till beslut, tar det erfarenhetsmässigt 6 till 8 veckor. Mer information om de olika tillstånden för servering av alkohol finns att läsa information om alkohollagen Länk till annan webbplats..

I dag är det möjligt att få ett stadigvarande serveringstillstånd fram till kl. 02.30. Stadigvarande tillstånd har de allra flesta restauranger och nattklubbar. Vid särskilda tillfällen kan den senare tiden utökas, efter ansökan om detta.

Oavsett vilket slags tillstånd du söker ställs vissa krav på din personliga lämplighet, lokalen/platsen där serveringen ska genomföras, och på den mat du tänker servera. Kontakta gärna Tillståndsenheten så berättar vi mer;

tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.

Om du ska öppna en restaurang eller nattklubb med alkoholservering måste alltid ett tillstånd sökas. Detsamma gäller om du tillfälligt vill servera alkohol vid en festival eller stadsfest. Det finns tillfällen när tillstånd inte måste sökas. Om du exempelvis vill servera alkohol privat vid ett enstaka tillfälle på ett bröllop, finns möjligheter att göra detta utan tillstånd. Hör gärna av dig så berättar vi mer om de förutsättningar som gäller;

tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70

Kunskapsprov krävs inte; om du skrivit ett kunskapsprov under de senaste fem åren gällande det tillstånd du nu vill ansöka om, eller har skrivit provet för mer än fem år sedan men senast på femårsdagen efter att provet skrevs bedriver en verksamhet med tillstånd att servera alkohol. Kontakta gärna Tillståndsenheten så berättar vi mer:

tillstandsenheten@boras.se eller telefonnummer: 033-35 87 70.

Tillståndsenheten tar emot ansökningar och handlägger ärenden som gäller alkoholservering i Borås. Oss når du på tillstandsenheten@boras.se eller telefonnummer: 033-35 87 70. Du kan även ansöka direkt om tillstånd via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter; tillstandsenheten@boras.se eller telefonnummer: 033-35 87 70.
Telefontider: måndag, torsdag, fredag kl. 9.00-11.30, tisdag, onsdag kl. 13.00-15.00.

Det är omständigheterna bakom konkursen som är avgörande i den lämplighetsprövning som görs. Även seriösa aktörer kan göra konkurs och ska kunna beviljas ett (nytt) serveringstillstånd.

Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till kommunen. I annat fall kan ditt tillstånd komma att återkallas. Anmälan görs via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, du får aldrig i förväg blanda egna shots eller färdigblanda spritdrinkar i flaskor. Däremot kan du göra en alkoholfri drinkbas i förväg och sedan, efter en direktbeställning av gäst på plats, tillsätta alkoholen i drinken som personen beställt.

Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet, utan även till den tillståndsgivna lokalen.

Nej, privata fester med medhavd alkohol får inte hållas i lokaler som används för servering.

Ja, under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas. Priserna ska sänkas proportionellt.

Nej, det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.

Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren anmält personen som serveringsansvarig personal. Detta görs via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, inte ens som kompensation för dålig service eller liknande. Däremot är det tillåtet att bjuda på mat och kaffe.

Det är inte tillåtet att röka på uteserveringar eller vid entrén till en restaurang eller uteservering. Det är tillståndshavarens ansvar att se till att detta inte görs. Som tillståndshavare har du en skyldighet att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet (om du önskar skyltar, kontakta oss på Tillståndsenheten så kan vi hjälpa dig med detta). Du har också som tillståndshavare en skyldighet att vid behov informera om rökförbudet samt kontakta polisen om avisning av rökande gäster måste göras.

Lagen säger inget inom vilket avstånd från serveringen rökning får ske, utan en bedömning måste göras från fall till fall. Utgångspunkten är att gäster ska kunna besöka ett serveringsställe utan att behöva gå igenom rök. Rök får inte heller komma in på restaurangen eller in på uteserveringen från någon som står och röker i närheten.

För försäljning av tobaksprodukter krävs tillstånd. Mer information om vad som gäller kring försäljning av tobaksprodukter samt ansökan om tillstånd att sälja tobaksprodukter finns att läsa på Regler för tobaksförsäljning.

Liten handbok för dig som säljer alkohol

I denna handbok har vi på Tillståndsenheten samlat några viktiga bestämmelser. Syftet är att underlätta för dig som är tillståndshavare.

Liten handbok för dig som säljer alkohol Pdf, 270 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vanliga frågor och svar kring serveringstillstånd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender