Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vanliga frågor och svar kring serveringstillstånd

Här hittar du de vanligaste frågorna (samt svaren på dessa) som Tillståndsenheten får kring serveringstillstånd. Har du några frågor utöver de som står nedtill är du välkommen att höra av dig till oss på Tillståndsenheten, kontaktuppgifterna hittar du längst ned på denna sida.

1. Vad kostar en ansökan om serveringstillstånd?

Vill du stadigvarande kunna servera alkohol i exempelvis en restaurang är ansökningsavgiften 13 500 kronor. Därutöver kan avgift för kunskapsprov tillkomma på 1 500 kronor per person och tillfälle. För mer information om avgifter, gå in på taxor 2019 för ansökan om serveringstillstånd med mera.

2. Hur söker jag tillstånd för att få servera eller provsmaka alkoholdrycker?

Alla serveringstillstånd kan du söka via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

3. Hur lång tid tar det att få ett tillstånd att servera alkoholdrycker?

Det beror på vilket tillstånd du söker och hur snabbt du skickar in de underlag som krävs för utredningen. Här kan du själv påverka handläggningstiden! Tillståndsenheten ger besked eller fattar beslut inom tre veckor från det att en ansökan är komplett. En komplett ansökan innebär att du skickat in de underlag som efterfrågats samt att yttrandena från våra samverkansmyndigheter (exempelvis polisen, räddningstjänsten, skatteverket) kommit in. Mer information om de olika tillstånden för servering av alkohol finns att läsa på information om alkohollagenlänk till annan webbplats.

4. Hur länge får man servera alkoholdrycker i Borås?

I dag är det möjligt att få ett stadigvarande serveringstillstånd fram till kl. 02.30. Stadigvarande tillstånd har de allra flesta restauranger och nattklubbar. Vid särskilda tillfällen kan den senare tiden utökas, efter ansökan om detta.

5. Vad krävs för att få servera alkoholdrycker?

Oavsett vilket slags tillstånd du söker ställs vissa krav på din personliga lämplighet, lokalen/platsen där serveringen ska genomföras, och på den mat du tänker servera. Kontakta gärna Tillståndsenheten så berättar vi mer; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.

6. När måste jag söka tillstånd för alkoholservering?

Om du ska öppna en restaurang eller nattklubb med alkoholservering måste alltid ett tillstånd sökas. Detsamma gäller om du tillfälligt vill servera alkohol vid en festival eller stadsfest. Det finns tillfällen när tillstånd inte måste sökas. Om du exempelvis vill servera alkohol privat vid ett enstaka tillfälle på ett bröllop, finns möjligheter att göra detta utan tillstånd. Hör gärna av dig så berättar vi mer om de förutsättningar som gäller; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70

7. Måste jag göra ett kunskapsprov?

Kunskapsprov krävs inte; om du skrivit ett kunskapsprov under de senaste tre åren gällande det tillstånd du nu vill ansöka om, eller har skrivit provet för mer en tre år sedan men senast på treårsdagen efter att provet skrevs bedriver en verksamhet med tillstånd att servera alkohol. Kontakta gärna Tillståndsenheten så berättar vi mer; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.

8. Vem ansvarar för tillståndshanteringen i Borås?

Tillståndsenheten tar emot ansökningar och handlägger ärenden som gäller alkoholservering i Borås. Oss når du på tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70. Du kan även ansöka direkt om tillstånd via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

9. Hur kommer jag i kontakt med Tillståndsenheten?

Kontaktuppgifter; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.
Telefontider: måndag, fredag kl. 9.00-11.30, tisdag, onsdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

10. Kan jag få ett tillstånd om jag har en konkurs i bagaget?

Det är omständigheterna bakom konkursen som är avgörande i den lämplighetsprövning som görs. Även seriösa aktörer kan göra konkurs och ska kunna beviljas ett (nytt) serveringstillstånd.

11. Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller ägare?

Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till kommunen. I annat fall kan ditt tillstånd komma att återkallas. Anmälan görs via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

12. Är det tillåtet för en krögare att blanda egna shots i flaskor?

Nej, du får aldrig i förväg blanda egna shots eller färdigblanda spritdrinkar i flaskor. Däremot kan du göra en alkoholfri drinkbas i förväg och sedan, efter en direktbeställning av gäst på plats, tillsätta alkoholen i drinken som personen beställt.

13. Måste jag som tillståndshavare söka tillfälligt tillstånd om jag vid enstaka tillfällen vill servera alkoholdrycker i en annan lokal än min egen?

Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet, utan även till den tillståndsgivna lokalen.