Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vanliga frågor och svar kring serveringstillstånd

Här hittar du de vanligaste frågorna (samt svaren på dessa) som Tillståndsenheten får kring serveringstillstånd. Har du några frågor utöver de som står nedtill är du välkommen att höra av dig till oss på Tillståndsenheten, kontaktuppgifterna hittar du längst ned på denna sida.

1. Vad kostar en ansökan om serveringstillstånd?

Vill du stadigvarande kunna servera alkohol i exempelvis en restaurang är ansökningsavgiften 13 500 kr. Därutöver kan avgift för kunskapsprov tillkomma på 1 500 kr per person och tillfälle. För mer information om avgifter, gå in på taxor 2019 för ansökan om serveringstillstånd med mera.

2. Hur söker jag tillstånd för att få servera eller provsmaka alkoholdrycker?

Alla serveringstillstånd kan du söka via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

3. Hur lång tid tar det att få ett tillstånd att servera alkoholdrycker?

Det beror på vilket tillstånd du söker och hur snabbt du skickar in de underlag som krävs för utredningen. Här kan du själv påverka handläggningstiden! Tillståndsenheten ger besked eller fattar beslut inom tre veckor från det att en ansökan är komplett. En komplett ansökan innebär att du skickat in de underlag som efterfrågats samt att yttrandena från våra samverkansmyndigheter (exempelvis polisen, räddningstjänsten, skatteverket) kommit in. Mer information om de olika tillstånden för servering av alkohol finns att läsa på information om alkohollagenlänk till annan webbplats.

4. Hur länge får man servera alkoholdrycker i Borås?

I dag är det möjligt att få ett stadigvarande serveringstillstånd fram till kl. 02.30. Stadigvarande tillstånd har de allra flesta restauranger och nattklubbar. Vid särskilda tillfällen kan den senare tiden utökas, efter ansökan om detta.

5. Vad krävs för att få servera alkoholdrycker?

Oavsett vilket slags tillstånd du söker ställs vissa krav på din personliga lämplighet, lokalen/platsen där serveringen ska äga rum, och på den mat du tänker servera. Kontakta gärna Tillståndsenheten så berättar vi mer; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.

6. När måste jag söka tillstånd för alkoholservering?

Om du ska öppna en restaurang eller nattklubb med alkoholservering måste alltid ett tillstånd sökas. Detsamma gäller om du tillfälligt vill servera alkohol vid en festival eller stadsfest. Det finns tillfällen när tillstånd inte måste sökas. Om du exempelvis vill servera alkohol privat vid ett enstaka tillfälle på ett bröllop, finns möjligheter att göra detta utan tillstånd. Hör gärna av dig så berättar vi mer om de förutsättningar som gäller; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70

7. Måste jag göra ett kunskapsprov?

Kunskapsprov krävs inte; om du skrivit ett kunskapsprov under de senaste tre åren gällande det tillstånd du nu vill ansöka om, eller har skrivit provet för mer en tre år sedan men senast på treårsdagen efter att provet skrevs bedriver en verksamhet med tillstånd att servera alkohol. Kontakta gärna Tillståndsenheten så berättar vi mer; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.

8. Vem ansvarar för tillståndshanteringen i Borås?

Tillståndsenheten tar emot ansökningar och handlägger ärenden som gäller alkoholservering i Borås. Oss når du på tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70. Du kan även ansöka direkt om tillstånd via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

9. Hur kommer jag i kontakt med Tillståndsenheten?

Kontaktuppgifter; tillstandsenheten@boras.se eller tel.nr: 033-35 87 70.
Telefontider: måndag, fredag kl. 9.00-11.30, tisdag, onsdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

10. Kan jag få ett tillstånd om jag har en konkurs i bagaget?

Det är omständigheterna bakom konkursen som är avgörande i den lämplighetsprövning som görs. Även seriösa aktörer kan göra konkurs och ska kunna beviljas ett (nytt) serveringstillstånd.

11. Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller ägare?

Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till kommunen. I annat fall kan ditt tillstånd komma att återkallas. Anmälan görs via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

12. Är det tillåtet för en krögare att blanda egna shots i flaskor?

Nej, du får aldrig i förväg blanda egna shots eller färdigblanda spritdrinkar i flaskor. Däremot kan du göra en alkoholfri drinkbas i förväg och sedan, efter en direktbeställning av gäst på plats, tillsätta alkoholen i drinken som personen beställt.

13. Måste jag som tillståndshavare söka tillfälligt tillstånd om jag vid enstaka tillfällen vill servera alkoholdrycker i en annan lokal än min egen?

Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet, utan även till den tillståndsgivna lokalen.

15. Får jag ta med egna alkoholdrycker till en hyrd restaurang eller café som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där?

Nej, privata fester med medhavd alkohol får inte hållas i lokaler som används för servering.

16. Är det tillåtet med "Happy Hour"?

Ja, under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas. Priserna ska sänkas proportionellt.

17. Får en gäst ta med sig alkoholdrycker från en restaurang ellerannat område med serveringstillstånd, exempelvis festivalområde?

Nej, det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.

18. Vad ställs det för krav på den som är serveringsansvarig?

Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren anmält personen som serveringsansvarig personal. Detta görs via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

19. Får en restaurang bjuda gästerna på alkoholdrycker?

Nej, inte ens som kompensation för dålig service eller liknande. Däremot är det tillåtet att bjuda på mat och kaffe.

20. Vilka har serveringstillstånd i kommunen och vilka serveringstider har de? 

Alla aktuella tillståndshavare, serveringstider med mera hittar du i vårt restaurangregisterlänk till annan webbplats.

21. Får man röka på uteserveringen eller vid entrén?

Från den 1 juli 2019 är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar eller vid entrén till en restaurang och uteservering. Det är tillståndshavarens ansvar att se till att detta inte görs. Från den 1 juli 2019 måste också den som vill sälja tobaksvaror ansöka om tillstånd hos kommunen.

Den 1 juli 2019 behöver tillståndshavare:

  • Sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet (om ni önskar skyltar, kontakta oss på Tillståndsenheten så kan vi hjälpa er med detta).
  • Ta bort askkoppar från rökfria miljöer.
  • Vid behov informera om rökförbudet. Om en person trots tillsägelser röker ska den avvisas. Det finns dock ingen rätt för er att avlägsna en person som röker, det får endast polisen och ordningsvakter göra.

Den nya lagen säger inget inom vilket avstånd rökning får ske utanför till exempel en entré utan en bedömning får göras från fall till fall. Gäster ska kunna besöka ett serveringsställe utan att behöva gå igenom rök och rök får inte komma in på restaurangen eller in på uteserveringen från någon som står och röker i närheten.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-03 13.49

Ändrad av:

Dela sidan: Vanliga frågor och svar kring serveringstillstånd

g q n C

y Nyheter