Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Taxor för ansökan om serveringstillstånd med mera

Tabell för taxor som rör serveringstillstånd

Serveringstillstånd enligt alkohollagen - ansökningsavgifter med mera

Avgift

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

13 500 kr

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden där samtliga ägare, hela styrelsen eller

alla bolagsmän byts ut

11 600 kr

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden gällande någon/några ägare, bolagsmän,

ledamot eller annan person med betydande inflytande

5 000 kr

Tillfällig ändring av serveringstillstånd

2 000 kr

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten

7 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning

1 800 kr

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

1 200 kr

Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap

700 kr

Ändringar i serveringstillstånd

5 000 kr

Kunskapsprov per person och tillfälle (även vid utebliven avanmälan)

1 600 kr

Förseningsavgift restaurangrapport

5 000 kr

Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen

2 500 kr

Ny ansökan inom 6 månader efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov. Avgift för

kunskapsprov tillkommer.

1 500 kr

Vad avgiften går till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor för ansökan om serveringstillstånd med mera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender