Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den Miljö- och konsumentnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

  1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
  2. på banvallar, och
  3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan ska göras i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad spridning.

Senast ändrad: 2019-09-03 16.02

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

g q n C

y Nyheter