Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Berg- och grustäkter

Täktverksamhet är brytning av naturmaterial som till exempel berg, grus, sand, morän, matjord, lera eller torv. Täkter prövas enligt samma bestämmelser som gäller för övriga miljöfarliga verksamheter.

Kross- och sorteringsverk

I samband med täktverksamhet behöver man ofta använda kross- och/eller sorteringsverk. Innan man ställer upp sådant verk måste man göra en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden. Det behövs dock inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas även om tillstånd inte behövs. Viktigt att tänka på är bland annat att ta hänsyn till grannar till exempel vad gäller damm och buller, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa skadorna på naturen så mycket som möjligt.

För att sätta upp kross- eller sorteringsverk ska alltid en anmälan lämnas. Det gäller även i eller vid en husbehovstäkt.

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet och kontrollerar att täkten sköts. Nämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning.

Miljörapport

Senast den 31 mars varje år ska en miljörapport för verksamheten skickas in till Miljö- och konsumentnämnden om verksamheten är tillståndspliktig. Miljörapporten ska avspegla föregående års verksamhet och redovisa bland annat hur man tillgodoser kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken.

Om inte miljörapporten kommer in i tid är nämnden skyldig att besluta om en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Avgiften tillfaller Staten.

Täktavgift

Den som har ett täkttillstånd betalar en årlig avgift för täktverksamheten. Den baseras på den mängd material man får bryta, så länge tillståndet gäller och oavsett om täkten är i drift eller inte. Avgiften betalas till staten.

l

Självservice

Anmälan om kross-, asfalt-, eller oljegrusverk

Senast ändrad: 2020-08-14 15.19

Ändrad av:

Dela sidan: Berg- och grustäkter

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender