Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Husbehovstäkt

En fastighetsägare kan, på sin fastighet, utan tillstånd bryta material för sitt eget behov till exempel för att bygga en väg. Det kallas husbehovstäkt.

Om uttaget är större 10 000 ton per år ska en anmälan enligt miljöbalken lämnas till Miljö- och konsumentämnden.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan i vissa fall föreskriva att tillståndsplikt gäller för husbehovstäkt inom vissa områden. Sådana områden kan vara områden där växer och djur kan påverkas eller där det kan uppstå olägenhet för människors hälsa. Man bör dock alltid begära ett samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken innan man sätter igång.

Inom vattenskyddsområden

Om husbehovstäkten ligger inom primär och sekundär zon för Öresjö vattenskyddsområde krävs tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. Detsamma gäller för de fastigheter i Ramslätts vattenskyddsområde som ligger i Borås kommun (för fastigheter som ligger i Marks kommun söks tillståndet från Bygg- och miljökontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Mark).

Inom de övriga vattenskyddsområdena för Bredared, Dalsjöfors, Hedared och Rångedala behöver ingen anmälan göras.

Inom inre skyddszon får inte täktverksamheten ske på lägre nivå än tre meter över högsta grundvattennivå. Inom yttre skyddszon gäller en meter över högsta grundvattennivå.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Husbehovstäkt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender