Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Nedgrävning av häst

Om du ska gräva ned en häst ska du kontakta MIljöförvaltningen. Du ska då lämna in, muntligt eller skriftligt, följande uppgifter:

 • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar sjukdom).
 • Hästens namn, id-nummer och ras.
 • Platsen där hästen planeras begravas på måste kunnas beskrivas utförligt.
 • Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter? Är det en blöt eller en torr mark, översvämmas marken vid mycket nederbörd? För att nedbrytningen ska ske på rätt sätt krävs det syre och därför måste det vara helt torrt i marken. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.

Några punkter att följa vid val av platsen för nedgrävning

 • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus eller morän).
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter, helst bör avståndet var upp till 200 meter.
 • Nedgrävning får inte ske i Öresjös vattenskyddsområde.
 • Kroppen bör kalkas före återfyllnad.
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
 • Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).

Platsbesök

Vid en del fall kan förvaltningen vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det med på det kartmaterial förvaltningen har tillgång till.

Vid besök på plats tar förvaltningen en tillsynsavgift för en timme enligt en taxa som antagits av Kommunfullmäktige.

Senast ändrad: 2019-09-03 15.59

Ändrad av:

Dela sidan: Nedgrävning av häst

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder