Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Nedgrävning av häst

Om du ska gräva ned en häst ska du kontakta Miljöförvaltningen. Du ska då lämna in, muntligt eller skriftligt, följande uppgifter:

 • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar sjukdom).
 • Hästens namn, id-nummer och ras.
 • Platsen där hästen planeras begravas på måste kunnas beskrivas utförligt.
 • Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter? Är det en blöt eller en torr mark, översvämmas marken vid mycket nederbörd? För att nedbrytningen ska ske på rätt sätt krävs det syre och därför måste det vara helt torrt i marken. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.

Några punkter att följa vid val av platsen för nedgrävning

 • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus eller morän).
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter, helst bör avståndet var upp till 200 meter.
 • Nedgrävning får inte ske i Öresjös vattenskyddsområdes primära eller sekundära zon, eller inom övriga vattenskyddsområden.
 • Kroppen bör kalkas före återfyllnad.
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
 • Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).

Platsbesök

Vid en del fall kan förvaltningen vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det med på det kartmaterial förvaltningen har tillgång till.

Vid besök på plats tar förvaltningen en tillsynsavgift för en timme enligt en taxa som antagits av kommunfullmäktige.

Senast ändrad: 2020-08-14 11.50

Ändrad av:

Dela sidan: Nedgrävning av häst

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender