Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Fordonstvätt och anmälan för att driva en anläggning

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark, då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag och sjöar. Även om du tvättar bilen på en gräs- eller grusplan kan tvättvattnet påverka växt- och djurliv samt grundvattnet negativt. Tänk på att i ett vattenskyddsområde är det extra viktigt att du inte tvättar bilen på gatan eller på marken eftersom tvättvattnet kan förorena dricksvattnet.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en oljeprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Numera har utbudet av miljöanpassade avfettningsmedelökat i antal och dessa är lika effektiva som oljebaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tänk på att kallavfettningsmedel och avfettningsmedel innehållande så kallade mikroemulsioner kan störa oljeavskiljarens funktion. De gör att olja går rakt igenom oljeavskiljaren och vidare till dagvattnet eller det kommunala avloppsreningsverket. Det gäller oavsett vilken typ av oljeavskiljare som används. Kallavfettningsmedlen och mikroemulsionerna kan också störa biologiska reningssteg i tvätthallars reningsanläggningar samt i det kommunala avloppsreningsverket.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Man ska välja den minst skadliga kemiska produkten och även använda sig av bästa möjliga teknik. Tvättvattnet räknas som avloppsvatten. Det är inte bästa möjliga teknik att släppa ut ett avloppsvatten direkt i marken eller till ett vattendrag utan rening.

Det kan vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att just det tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön, det räcker med att innehållet i tvättvattnet typiskt sett kan innebära skada på miljön.

l

Självservice

Tips och råd kring biltvätt

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Senast ändrad: 2020-08-17 10.32

Ändrad av:

Dela sidan: Fordonstvätt och anmälan för att driva en anläggning

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En telefon med knappsats

  Publicerad den

  Problem att nå Borås Stad via telefon

  En fiberkabel i Göteborg har blivit avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Stad. Felsökning pågår i detta nu tillsammans med underleverantör. Flertalet fasta dataförbindelser och telefoniförbindel...
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
 • Rostig skylt med text Borås

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender