Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fotvård, akupunktur, tatuering och piercing

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Exempel på sådana verksamheter är hårvård, massage, fotvård, tatuering.

Anmälan

För följande verksamheter gäller anmälningsplikt till Miljö- och konsumentnämnden, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

"verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg"

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som driver en verksamhet ska kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska påverkan på miljö och människors hälsa från verksamheten följas upp. Det finns också krav på dokumentation. Dokumentationen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig för Miljöförvaltningen.

Egenkontrollen kan innehålla följande rutiner:

 • vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa,
 • upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar,
 • fortlöpande underhåll av lokaler och inredning,
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder,
 • rengöring/sterilisering,
 • hantering och val av kemiska ämnen,
 • kommunikation med kunderna.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan och övrig tillsyn av verksamheten.

Använbara länkar

Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler länk till annan webbplats

l

Självservice

Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta

Senast ändrad: 2020-06-03 15.05

Ändrad av:

Dela sidan: Fotvård, akupunktur, tatuering och piercing

g q n C

y Nyheter

 • 2020-07-03 13.06

  Telefonin fungerar igen

  UPPDATERAD|2020-07-04 10:35 En fiberkabel i Göteborgs innerstad blev igår avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Sta...

y Nyheter

 • En telefon med knappsats
 • 2020-07-03 13.06

  Telefonin fungerar igen

  UPPDATERAD|2020-07-04 10:35 En fiberkabel i Göteborgs innerstad blev igår avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Sta...
 • En kastrull på en öppen eld. 

o Kalender

 • t 2020-08-20 13.15
  Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

  Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-08-20
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över ...

 • Kommunstyrelsen sammanträder