Meny

Meny

Fotvård, akupunktur, tatuering och piercing

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Exempel på sådana verksamheter är hårvård, massage, fotvård, tatuering.

Anmälan

För följande verksamheter gäller anmälningsplikt till Miljö- och konsumentnämnden, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

"verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg"

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som driver en verksamhet ska kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska påverkan på miljö och människors hälsa från verksamheten följas upp. Det finns också krav på dokumentation. Dokumentationen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig för Miljöförvaltningen.

Egenkontrollen kan innehålla följande rutiner:

 • vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa,
 • upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar,
 • fortlöpande underhåll av lokaler och inredning,
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder,
 • rengöring/sterilisering,
 • hantering och val av kemiska ämnen,
 • kommunikation med kunderna.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan och övrig tillsyn av verksamheten.

Använbara länkar

Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler länk till annan webbplats

l

Självservice

Anmälan om verksamhet med skärande eller stickade verktyg

Senast ändrad: 2019-09-03 15.51

Ändrad av:

Dela sidan: Fotvård, akupunktur, tatuering och piercing

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Bengt Engberg, vd för AB Bostäder.
 • Barn som målar.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kalenderblad