Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i Borås Stad. De nya reglerna betyder bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers i läppar ska anmäla sin verksamhet till statliga Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor med lämplig specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp som exempelvis botulinumtoxin och fillers. Verksamheter som gör injektionsbehandlingar, men inte har personal som är legitimerade får från och med den 1 juli inte längre utföra injektionsbehandlingar.

  • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

  • Samtidigt utökas anmälningsplikten till kommunen för övriga hygieniska behandlingsverksamheter som använder till exempel skalpeller, rakblad eller andra skärande och stickande redskap: barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning. Dessa verksamheter ska göra en anmälan för registrering hos Miljöförvaltningen innan den 1 september 2021. Att ha en anmälningspliktig verksamhet som inte är anmäld efter den 1 september 2021 kommer leda till en miljösanktionsavgift. 

  • Viss tillsyn är kvar på kommunerna. Bedömningen av vilken instans som ska ha tillsynsansvaret ska framför allt göras utifrån vilka behandlingar som ges och om det är hälso- och sjukvårdspersonal som utför dessa. Det kan enligt regeringens mening finnas behov av att ytterligare tydliggöra vilken verksamhet som ska omfattas av den kommunala nämndens tillsynsansvar och vilken verksamhet som faller under IVO:s tillsynsansvar. Regeringen avser att återkomma med förslag om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Mer information

Anmälningspliktig verksamhet

Information från IVO kring estetiska behandlingar samt Frågor & Svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmen nedtill, från IVO, beskriver kort vad som gäller kring den nya lagstiftningen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol