Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjerna är gemensamt framtagna av miljökontoren i Sjuhärad i syfte att göra likvärdiga bedömningar för verksamheter. Alternativa lösningar för oljeavskiljning är upp till dig som verksamhetsutövare att visa och bedöms från fall till fall.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs

 • Verksamheter med fordonstvätt
 • Drivmedelsanläggningar
 • Industrier/verkstäder där olja hanteras och det finns golvavlopp
 • Bilskrot/demonteringsanläggning

Verksamheter där bedömning görs från fall till fall om oljeavskiljare krävs

 • Garage (som är försett med golvbrunn)
 • Hårdgjorda ytor där oljespill kan förekomma
 • Större parkeringsytor

Senast ändrad: 2019-11-19 10.42

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för oljeavskiljare

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

 • 2019-11-21 09.33

  Kommunala råd ger mer solenergi

  De kommunala energi- och klimatrådgivarna har på ett effektivt sätt har lyckats stötta privatpersoner, företag och organ...
 • Textile Fashion Centre, där bland annat Högskolan i Borås finns. 
 • Vy över Borås.
 • 2019-11-19 16.13

  Hemlösheten ökar i Borås Stad

  Borås Stads hemlöshetskartläggning visar att hemlösheten i kommunen ökar. Totalt är 377 personer registrerade som hemlös...

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder