Meny

Meny

Drift, tillsyn och underhåll

För att en anläggning ska fungera väl krävs kontinuerlig tillsyn och underhåll. Tillsyn ska utföras minst var sjätte månad av utbildad personal och enligt tillverkarens instruktioner.

 • Mätning av slamavskiljarens tjocklek
 • Oljeskikt och slamskikt ska bestämmas. Samtidigt ska larm och eventuellt avstängningsanordning kontrolleras, samt koalescensfilter vid behov rengöras eller bytas.
 • Rengörings- och underhållsjournal ska föras och finnas tillgänglig för Miljöförvaltningen. Där ska också journalföras speciella händelser som reparation och utsläppstillbud.
 • Oljeavskiljare, sand- och slamfång och andra installationer ska kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion.
 • Oljeavskiljaren ska tömmas minst en gång per år och oftare om detta behövs.
 • Tänk på att sand från sandfånget, slam och olja klassas som farligt avfall.
 • Anlita en tömningsentreprenör som har tillstånd till att transportera farligt avfall. Transportdokument ska upprättas och sparas. På Länsstyrelsens webbplats kan du söka efter företag med tillstånd att transportera farligt avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2019-09-03 16.07

Ändrad av:

Dela sidan: Drift, tillsyn och underhåll

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Stadshuset.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • Ministrar med fler inviger EMC genom att vattna ett nyplanterat träd.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kommunstyrelsen sammanträder