Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Krav för utsläpp till spill- eller dagvatten

Här hittar du vad du ska tänka på om du har en verksamhet eller ska starta en.

Ny verksamhet

När du startar en verksamhet i en ny byggnad eller gör en väsentlig ändring i en befintlig byggnad, kommer krav på oljeavskiljare att ställas i samband med att du söker bygglov hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Miljöförvaltningen innan installation. Dimensioneringsberäkning ska redovisas.

Befintlig verksamhet

Ändrad användning av lokal

Om en befintlig verksamhet installerar en oljeavskiljare där det inte har funnits någon tidigare ska en bygganmälan göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Miljöförvaltningen innan installation. Dimensioneringsberäkning ska redovisas.

Om en befintlig verksamhet ska byta ut sin oljeavskiljare finns det risk att den har läckt så att en förorening har uppkommit kring oljeavskiljaren. Den kan spridas vid grävningsarbete. Kontakta alltid Miljöförvaltningen om en förorening upptäcks.

Krav vid störningar

Om upprepade utsläpp av olja konstateras från en befintlig verksamhet kommer krav att ställas på installation av oljeavskiljare hos den som orsakar utsläppen om verksamheten saknar en oljeavskiljare.

Den som orsakar utsläppen, fastighetsägaren/verksamhetsutövaren, kommer att debiteras eventuella kostnader för spårning, utläggning och destruktion av länsar, renspolning av ledningar, tillsyn och liknande.

Vid störning som uppstår gå grund av att oljeavskiljaren är bristfällig eller inte töms som den ska kommer ansvarig likaså att debiteras kostnader för extraordinära åtgärder enligt ovan.

Senast ändrad: 2019-09-03 16.08

Ändrad av:

Dela sidan: Krav för utsläpp till spill- eller dagvatten

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

  • Barn som springer.
  • Parkeringsvärdarna i sina nya orangea västar. 
  • 2019-11-13 16.12

    Parkeringsvärdar på stan

    Nu går Borås kommuns Parkerings AB in i en ny tid av värdskap. Efter utbildning inom både ”Det goda värdskapet” och turi...

o Kalender