Meny

Meny

Krav för utsläpp till spill- eller dagvatten

Här hittar du vad du ska tänka på om du har en verksamhet eller ska starta en.

Ny verksamhet

När du startar en verksamhet i en ny byggnad eller gör en väsentlig ändring i en befintlig byggnad, kommer krav på oljeavskiljare att ställas i samband med att du söker bygglov hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Miljöförvaltningen innan installation. Dimensioneringsberäkning ska redovisas.

Befintlig verksamhet

Ändrad användning av lokal

Om en befintlig verksamhet installerar en oljeavskiljare där det inte har funnits någon tidigare ska en bygganmälan göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Miljöförvaltningen innan installation. Dimensioneringsberäkning ska redovisas.

Om en befintlig verksamhet ska byta ut sin oljeavskiljare finns det risk att den har läckt så att en förorening har uppkommit kring oljeavskiljaren. Den kan spridas vid grävningsarbete. Kontakta alltid Miljöförvaltningen om en förorening upptäcks.

Krav vid störningar

Om upprepade utsläpp av olja konstateras från en befintlig verksamhet kommer krav att ställas på installation av oljeavskiljare hos den som orsakar utsläppen om verksamheten saknar en oljeavskiljare.

Den som orsakar utsläppen, fastighetsägaren/verksamhetsutövaren, kommer att debiteras eventuella kostnader för spårning, utläggning och destruktion av länsar, renspolning av ledningar, tillsyn och liknande.

Vid störning som uppstår gå grund av att oljeavskiljaren är bristfällig eller inte töms som den ska kommer ansvarig likaså att debiteras kostnader för extraordinära åtgärder enligt ovan.

Senast ändrad: 2019-09-03 16.08

Ändrad av:

Dela sidan: Krav för utsläpp till spill- eller dagvatten

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Stadshuset.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • Ministrar med fler inviger EMC genom att vattna ett nyplanterat träd.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kommunstyrelsen sammanträder