Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Adresser och telefonnummer

Du kan komma i kontakt med Borås Stad på flera sätt. Tänk på att alla post automatiskt blir offentlig handling när den kommer till oss.

Skicka e-post

E-post till Borås Stad är boras.stad@boras.se.

Ringa

033-35 70 00, är numret till vår huvudväxel.

Växeln är öppen:

  • Måndag-torsdag 07.30-17.00
  • Fredag 07.30-16.00.

Dag före röd dag har växeln öppet 8.00-13.00 och vid så kallade klämdagar 9.00-11.00.

Journummer utanför kontorstid

Skicka brev

Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås.

Besöka oss

Besöksadressen till Stadshuset är Kungsgatan 55, Borås. Besöksadresser till förvaltningar och verksamheter se du nedan.

Kontaktuppgifter till förvaltningar och verksamheter

Postadress till samtliga förvaltningar och verksamheter är 501 80 Borås.

Förvaltningar

Arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Österlånggatan 72
Telefon: 033-35 70 00
E-post: arbetsliv@boras.se

Fritids - och folkhälsoförvaltningen
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 38
Telefon: 033-35 70 00
E-post: fritidfolkhalsa@boras.se

Förskoleförvaltningen
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32
Telefon: 033-35 70 00
E-post: forskola@boras.se

Grundskoleförvaltningen
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32
Telefon: 033-35 70 00
E-post: grundskola@boras.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32
Telefon: 033-35 70 00
E-post: utbildning@boras.se

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Besöksadress: Österlånggatan
Telefon: 033-35 70 00
E-post: ifo@boras.se

Kulturförvaltningen
Besöksadress: Kulturhuset, P A Halls terrass 2
Telefon: 033-35 70 00
E-post: kultur@boras.se

Lokalförsörjningsförvaltningen
Besöksadress: Sturegatan 36
Telefon: 033-35 73 00
Fax: 033-35 37 75
E-post: lokalforsorjning@boras.se

Miljöförvaltningen
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42
Telefon: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se

Revisionskontoret
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42
Telefon: 033-35 70 00
Fax: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

Servicekontoret
Besöksadress Pantängen, Västerängsgatan 6
Telefon: 033-35 70 00
E-post: servicekontoret@boras.se

Sociala omsorgsförvaltningen
Besöksadress: Bryggaregatan 15
Telefon: 033-35 70 00
E-post socialomsorg@boras.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55, våning 6
Telefon: 033-35 85 00
E-post: samhallsbyggnad@boras.se

Stadsledningskansliet
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon: 033-35 70 00
Fax: 033-35 32 00
E-post: stadsledningskansliet@boras.se

Tekniska förvaltningen
Besöksadress: Kungsgatan 55
Telefon: 033-35 74 00
Fax: 033-35 75 07
E-post: tekniska@boras.se

Vård- och äldreförvaltningen
Besöksadress: Ramnåsgatan 1
Telefon: 033-35 70 00

E-post: aldreomsorg@boras.se

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnder

Kommunfullmäktige
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 40

Kommunstyrelsen
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon: 033-35 70 00
Fax: 033-35 32 00
E-post: boras.stad@boras.se

Valnämndens kansli
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon: 033-35 70 55
Fax: 033-35 53 03
E-post: valnamnden@boras.se

Kontaktinformation till nämnder

Ett urval av våra verksamheter

Borås Kulturskolan
Besöksadress: Skaraborgsvägen 1B
Telefon: 033-35 76 48
E-post: kulturskolan@boras.se

Bostad Borås
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon: 033-35 75 76
Fax: 033-35 34 86
E-post: bostadboras@boras.se

Energirådgivning
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42
Telefon: 033-35 30 00
Fax: 033-35 30 25

Fristad Musikskola
Besöksadress: Musikens Hus, Stora vägen 4, 513 33 Fristad
Telefon: 033-35 88 08
Fax: 033-35 88 08

Försörjningsenheten
Besöksadress: Bryggargatan 15, plan 4
Telefon: 033-35 70 00

Konsumentrådgivning
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon: 033-35 75 93
Fax: 033-35 34 86
E-post: konsument@boras.se

Stadsarkivet
Besöksadress: Sparregatan 20
Telefon: 033-35 33 00
Fax: 033-35 71 83

Biblioteken i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Box 856, 501 15 BORÅS
Besöksadress till Stadsbiblioteket: Kulturhuset, P A Halls Terrass 2
Telefon: 033-35 76 20
E-post: boras.stadsbibliotek@boras.se

Turist- och kongressbyrån, Borås TME Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Österlånggatan 17, 503 31 Borås
Besöksservice:
Telefon: 033-35 70 90
E-post: tourist@boras.com

Vuxenutbildningen
Telefon: 033-35 70 00
Fax: 033-10 83 20
E-post komvux@boras.se

Överförmyndaren
Besöksadress: Bryggaregatan 5
Telefon: 033-35 70 00
E-post: overformyndaren@boras.se

Bolag och förbund

Kommunala bolag
Förbund

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Adresser och telefonnummer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender