Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Finansiering

Ansökan om statligt bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar i Viskan

Kommunstyrelsen beslutade 3 juni 2024 att ansöka om 4,1 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

För att projektet ska kunna slutföras och en ansökan till Mark- och miljödomstolen färdigställas behövs mer pengar. Av den anledningen ansöker Borås Stad om ytterligare 4,1 miljoner kronor i statligt bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar. Tilläggsansökan beror på ökade kostnader med på grund av att projektet är komplext, samt att förändrat rättsläge och fler krav har medfört ökade kostnader och förskjutning av tidplanen.

Naturvårdsverket gav 2020 bidrag till åtgärdsförberedande undersökningar av förorenade sediment i Viskan nedströms Borås med målet att kunna göra en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen om avhjälpandeåtgärder i Viskan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Finansiering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter