Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kalender

Januari 2021
ti on to fr
v53          1 2 3
v1  4 5 6 7 8 9 10
v2  11 12 13 14 15 16 17
v3  18 19 20 21 22 23 24
v4  25 26 27 28 29 30 31

Här hittar du alla evenemang, aktiviteter och sammanträden som Borås Stad arrangerar. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalender här till höger.

 • House of Knowledge av Jaume Plensa. Kulturnämnden, sammanträde
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
  Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biog...


  Tid: kl.
  Plats: Microsoft Teams och i Röda rummet, Kulturhuset. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten
 • Ordförandeklubba Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2021-01-25 17.30
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd ...

  Tid: kl.
  Plats: Bryggaregatan 15
 • Film: Spring Uje spring
  Livet blir sällan som man tänkt sig… Musikern Uje Brandelius, känd som sångaren i Doktor Kosmos , och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar sig un...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Nya förskolan Sjömarken Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna...

  Tid: kl.
  Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

  Tid: kl.
  Plats: Distansmöte
 • Ordförandeklubba Överförmyndarnämnden, sammanträde 2021-01-26
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer...

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5, plan 5
 • Sturegatan 38 Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov ...

  Tid: kl.
  Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams
 • Arbetslivsförvaltningens entré. Arbetslivsnämnden, sammanträde
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid ...

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen ...

  Tid: kl.
  Plats: Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2
 • Fullmäktigehuset Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med...

  Tid: kl.
  Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås
 • Ordförandeklubba Vård- och äldrenämnden, sammanträde
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemt...

  Tid: kl.
  Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal
 • Film: Spring Uje spring
  Livet blir sällan som man tänkt sig… Musikern Uje Brandelius, känd som sångaren i Doktor Kosmos , och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar sig un...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Ordförandeklubba Tekniska nämnden, sammanträde
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bered...

  Tid: kl.
  Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams
 • Balenciaga - Master of Couture, entré Förintelsens minnesdag 27 januari
  I år sänder vi minnesdagen via Facebook och på vår Youtube-kanal Kultur i Borås. Tillsammans hedrar vi Förintelsens offer genom att tända ett ljus därhemma. Läg...

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset
 • Film: Spring Uje spring
  Livet blir sällan som man tänkt sig… Musikern Uje Brandelius, känd som sångaren i Doktor Kosmos , och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar sig un...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och by...

  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55
 • Södra torget och bro över Viskan Servicenämnden, sammanträde 2021-01-28 kl.14.00
  Servicekontoret erbjuder och utför tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommuna...

  Tid: kl.
  Plats: Digitalt på Teams. Presidiet deltar från Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2
 • Barn som hoppar i vattenpöl Förskolenämnden, sammanträde
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar äve...

  Tid: kl.
  Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32
 • Bild på en skog med ett grönt norrsken i bakgrunden Borås online utomhusfestival
  Uppstarten av Friluftslivets år 2021 sker via en festival som visas på Borås Stads facebook. Festivalen komemr att visa på all den fina natur som finns runt oss...

  Tid: kl.
  Plats: Facebook/Borås Stad
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Balenciaga - Master of Couture, entré Lördagsbarn - En klok boktok på Viskafors bibliotek
  En klok boktok
  Han äter dem. Ungefär som när vem som helst äter smörgås... Det blir en livlig debatt om hur böcker egentligen ska användas. Men barnen lotsar slu...


  Tid: kl.
  Plats: Viskafors bibliotek
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...

  Tid: kl.
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kalender

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol