Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kalender

Februari 2020
ti on to fr
v5            1 2
v6  3 4 5 6 7 8 9
v7  10 11 12 13 14 15 16
v8  17 18 19 20 21 22 23
v9  24 25 26 27 28 29  

Här hittar du alla evenemang, aktiviteter och sammanträden som Borås Stad arrangerar. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalender här till höger.

 • Fulllmäktigehuset Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-02-20 17.00
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.
  Tid: 2020-02-20 17.00
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan
 • Barnmatiné: Ailos resa
  Ett magiskt äventyr för hela familjen om den lilla renen Ailo och hans liv i Lappland. I Ailos resa måste den nyfödda Ailo övervinna alla faror i den brutala vi...
  Tid: 2020-02-22 13.30
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Barnmatiné: Ailos resa
  Ett magiskt äventyr för hela familjen om den lilla renen Ailo och hans liv i Lappland. I Ailos resa måste den nyfödda Ailo övervinna alla faror i den brutala vi...
  Tid: 2020-02-23 13.30
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Film: Atlantics
  Souleiman arbetar på ett skrytbygge i en populär förort till Dakar. När byggjobbarna inte fått betalt på flera månader får de nog och ger sig iväg över havet i ...
  Tid: 2020-02-23 16.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Film: Atlantics
  Souleiman arbetar på ett skrytbygge i en populär förort till Dakar. När byggjobbarna inte fått betalt på flera månader får de nog och ger sig iväg över havet i ...
  Tid: 2020-02-23 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • En grön bild med ritade lastbilar på. Hack the last mile
  För att förbättra en hållbar och effektiv stadslogistik relaterad till e-handel behövs nya innovativa lösningar. Därför anordnar vi ett hackathon tillsammans me...
  Tid: 2020-02-24 08.30
  Plats: Dotank Center, Textile Fashion Center
 • Servicenämnden, sammanträde 2020-02-24 kl.14.00
  Servicekontoret erbjuder och utför tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommuna...
  Tid: 2020-02-24 14.00
  Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2
 • House of Knowledge av Jaume Plensa. Kulturnämnden, sammanträde 2020-02-24 17:00
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biog...
  Tid: 2020-02-24 16.45
  Plats: Kulturhuset, Vävarsalen
 • boktitel Ett fjärran krig Föreläsning: Kulturens effekter
  Föreläsning med Karin Lundmark och Eva Pettersson, konsulenter vid Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling.Kultur är inte bara avkoppling ell...
  Tid: 2020-02-24 17.00
  Plats: Kulturhuset, Foajén
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-02-24 17.00
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid ...
  Tid: 2020-02-24 17.00
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
 • Barn som hoppar i vattenpöl Förskolenämnden, sammanträde 2020-02-24 17.00
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar äve...
  Tid: 2020-02-24 17.00
  Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32
 • Kalenderblad Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2020-02-24 17.30
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd ...
  Tid: 2020-02-24 17.30
  Plats: Bryggaregatan 15
 • Kalenderblad Valnämnden, sammanträde 2020-02-24 18.00

  Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt f...
  Tid: 2020-02-24 18.00
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i Stadshuset.
 • Sverigefinnarnas dag
  Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011 på Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Dagen syftar till att synliggöra den sverigefinska minoritetens histori...
  Tid: 2020-02-24 18.30
  Plats: Sagateatern, Österlånggatan 59
 • Film: Atlantics
  Souleiman arbetar på ett skrytbygge i en populär förort till Dakar. När byggjobbarna inte fått betalt på flera månader får de nog och ger sig iväg över havet i ...
  Tid: 2020-02-24 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Balenciaga - Master of Couture, entré Workshop på Borås Museum: Broderi för dekoration
  Kom och slöjda tillsammans.Vi dekorerar ullfilt med sömmar, filtbitar, pärlor och knappar. Material finns, eller så tar du med dig ditt eget. Filtbiten ska seda...
  Tid: 2020-02-25 15.00
  Plats: Borås Museum
 • Kalenderblad Överförmyndarnämnden, sammanträde 2020-02-25
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer...
  Tid: 2020-02-25 15.30
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-02-25 15.30
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).
  Tid: 2020-02-25 15.30
  Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5
 • Kalenderblad Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-02-25 16.00
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov ...
  Tid: 2020-02-25 16.00
  Plats: Borås Skatehall, Armbågavägen 16, Borås
 • Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2020-02-25 17.00
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med...
  Tid: 2020-02-25 17.00
  Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås
 • Balenciaga - Master of Couture, entré Tisdagar på Kulturhuset - BT Nyhetsbar
  Heta frågor debatteras i Borås Tidnings nyhetsbar.
  Tid: 2020-02-25 18.00
  Plats: Kulturhuset
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde 2020-02-25 18.00
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen ...
  Tid: 2020-02-25 18.00
  Plats: Olovsholmsg. 32 lokal Borgstena plan 1, Allmänhetens frågestund kl 18.00
 • Kalenderblad Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2020-02-25 18.00
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemt...
  Tid: 2020-02-25 18.00
  Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal
 • Film: Atlantics
  Souleiman arbetar på ett skrytbygge i en populär förort till Dakar. När byggjobbarna inte fått betalt på flera månader får de nog och ger sig iväg över havet i ...
  Tid: 2020-02-25 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Kalenderblad Tekniska nämnden, sammanträde 2020-02-26 13.00
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bered...
  Tid: 2020-02-26 13.00
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal
 • Thailandssvenskarna Thailandssvenskarna med Joakim Medin
  Joakim Medin är frilansjournalist, författare och fotograf. Han wallraffade bland sexköpare och exilsvenskar i Pattaya och Phuket inför skrivandet av boken Thai...
  Tid: 2020-02-26 18.30
  Plats: Borås Stadsbibliotek
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-02-27
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och by...
  Tid: 2020-02-27 13.15
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55
 • Trasigt fönster. Grannsamverkan mot brott
  Välkommen till information om polisens arbete mot bostadsinbrott och om grannsamverkan. Du får veta mer om hur man startar grannsamverkan i ett område.

  Tid: 2020-02-27 17.30
  Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-06-25
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och by...
  Tid: 2020-06-25 08.00
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad: 2020-02-03 07.57

Ändrad av:

Dela sidan: Kalender

g q n C