Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lär dig mer om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och psykisk hälsa är ämnen för sex kunskapskvällar på Brygghuset med start på onsdag 21 februari. Vad är psykisk ohälsa? Hur kan vi förstå den och möta den? Det är frågor som står i centrum för en serie föreläsningar och samtal under sex onsdagar med särskilt fokus på psykos.

Tid: 2018-02-21 18.00
Plats: Brygghuset, Bryggaregatan 14

Med ökad kunskap kan vi minska rädslan och undvika fördomar kring dem som drabbas. I ett vidare perspektiv kan en större medvetenhet också leda till insatser i ett tidigare skede, vilket förbättrar de drabbades prognoser.

Serien vänder sig främst till unga och unga vuxna som kan vara anhöriga eller kompisar. Borås Stad arrangerar denna serie föreläsningar i samarbete med Björkängens vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning, Aleris och Svenska kyrkan.

Kommande onsdagar kommer att behandla psykos och farlighet, symptom, suicidprevention/psykos, drogutlösta psykoser, PTSD, och de olika aktörer som kan vara ett stöd.

En skiss av en fågel

Bild: Daniel Sjöberg Sten

Senast ändrad: 2019-02-18 10.36

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-16] Lär dig mer om psykisk ohälsa

g q n C